biljartvereniging 't Haasje

't Haasje, seizoen 2017-2018

't Haasje 1

208622 1.618 47     1.337         3
237593 1.348 41                
102959 1.964 53     2.103         2
178694 1.500 45                
217197 1.742 49     1.680         2
170132 1.270 39     1.052         2
156185 1.300 41                

't Haasje 2

237593 1.348 41                
229962 1.128 37     1.541         1
151271 1.300 41     1.136         1
111715 1.200 39                
102971 2.044 55     1.900         2
156185 1.300 41                
108078 1.613 47     1.959         2