biljartvereniging 't Haasje

Geschiedenis in getallen
1680 Herny Simonis opent in Verviers de eerste fabriek voor biljartlakens.
1883 Oprichting van B.C. Garnier te Leuven. Dit is waarschijnlijk de eerste biljartclub van België.
1897 De Groninger Biljartclub wordt opgericht.
1906 Oprichting van de Belgische Biljart Bond (B.B.B.)
1911 Oprichting (22 januari) van de Nederlandse Biljart Bond (N.B.B.)
1923 Oprichting van de Union Internationale des Fédérations d'Amateurs de Billard (U.I.F.A.B.) door België, Frankrijk, Egypte en Zwitserland.
1924 De N.B.B. wordt opgenomen in de U.I.F.A.B.
1930 Op 26 Jan wordt de eerste Limburgse biljartclub gesticht: de Sint Truidense Biljart Club.
1933 De B.B.B. mag er een K voorzetten en word nu Koninklijke Belgische Biljart Bond.
1946 Het wedstrijdwezen van de N.B.B. wordt gedecentraliseerd door de instelling van districten.
1948 De decentralisatie wordt verder uitgebouwd door de instelling van gewesten.
1951 Ook de N.B.B. mag er nu een K voorzetten en word nu de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond.
1956 Belgie, Nederland, Duitsland en Saarland richten de Fédération Internationale de Billard (F.I.B.)
1957 Het U.I.F.A.B en de F.I.B. gaan samen op in de Union Mondiale de Billard (U.M.B.) De europese afdeling noemt Confédération Européenne de Billard C.E.B.)
196. Oprichting biljartvereniging 't Haasje.
1985 Oprichting van de Billiards Worldcup Association (B.W.A.), een organisatie voor prof-biljarters.