biljartvereniging 't Haasje

Wedstrijd reglement biljartclub "'t Haasje"
1)
Het aantal te maken caramboles wordt bepaald met de volgende formule: 25 * gemiddelde.
 
2)
Nadat de eerste helft van de competitie is afgewerkt worden de gemiddeldes herberekend. Tevens worden de te maken aantal caramboles opnieuw bepaald. De te maken caramboles worden alleen naar boven bijgesteld.
 
3)
Alle wedstrijden van de eerste helft dienen binnen twee speeldagen na de laatst geplande speeldag ingehaald te worden. Wedstrijden die vanaf deze datum worden gespeeld worden niet in de uitslag opgenomen.
 
4)
Alle wedstrijden van de tweede helft dienen binnen twee speeldagen na de laatst geplande speeldag ingehaald te worden. Wedstrijden die vanaf deze datum worden gespeeld worden niet in de uitslag opgenomen.
 
5)
De spelers, teller en schrijver dienen minimaal 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
 
6)
1. Afmelden dient minimaal 1 uur voor aanvang van de wedstrijd, zowel de tegenstander als bij het clubhuis (tel. 073-5321520), te gebeuren.
2. Bij afwezigheid zonder afmelding of te laat afmelden wordt de wedstrijd voor de speler die verzaakt zonder af te melden als verloren beschouwd.
De tegenstander ontvangt het gemiddelde van de door hem gespeelde wedstrijden.
3. Indien er spraken is van overmacht kan het bestuur afwijken van deze regel.
 
7)
1. Indien men drie maal zonder af te melden niet komt opdagen wordt de betrokken speler geschorst om verder aan de lopende competitie deel te nemen.
2. Alle uitgespeelde rondes blijven intact. De wedstrijden van de niet uitgespeelde ronde komen te vervallen.
 
8)
Indien er twee of meerdere spelers gelijk eindigen en in aanmerking komen voor een beker worden er beslissingswedstrijden gespeeld.
1. Twee spelers.
Er worden maximaal twee beslissingswedstrijden gespeeld, waarna bij gelijke stand het wedstrijdpercentage van de competitie maatgevend wordt.
2. Drie of meer spelers.
Er wordt maximaal een ronde beslissingswedstrijden gespeeld, waarna bij gelijke stand het wedstrijdpercentage van de competitie maatgevend wordt.
Wedstrijdpercentage: Gemaakte caramboles/Te maken caramboles*100.
 
9)
Een wedstrijd is afgelopen na het maken van het vastgestelde aantal caramboles of na 25 beurten.
 
Vastgesteld ledenvergadering 11 mei 1998
Gewijzigd ledenvergadering 8 mei 2002
Gewijzigd ledenvergadering 24 mei 2007

Het bestuur
b.v. 't Haasje - Geffen